GOŁĘBIE NA SPRZEDAŻ
 
 
 
 
 
Miejsca zdobyte na szczeblu Oddziału w sezonie 2015:

kat.punktowa 5/50-Mistrz,kat.punktowa 7 z całości-Mistrz,
kat.A-Mistrz, kat.B-II V-ce Mistrz, kat.C-Mistrz, kat.D-Mistrz,
kat.M-I przodownik,
GMP-II V-ce Mistrz, Lotnik samica-2,6,9, Lotnik samiec-2,4,
Lotnik roczny-4,9.
Wyniki na szczeblu Okręgu Wałbrzych 2015

Mistrzowie kat.C
I V-ce Mistrzowie kat.D,
I V-ce Mistrzowie w Supermistrzostwie Okręgu,
I V-ce Mistrzowie Lotnik samica,
I V-ce Mistrzowie Lotnik kat.B
Mistrzowie Rejonu Lotowego
08-8007 PL-0330-08-8007.1
09-2576 PL-0330-09-2576.1
09-2721 PL-0330-09-2721.1
10-102 PL-0330-10-102.1
10-134 PL-0330-10-134.1
10-136 PL-0330-10-136.1
11-447048 PL-11-447048.1
12-8497 PL-0353-12-8497
12-5104 PL-0330-12-5104.1
15-4257 PL-0330-15-4257.1
15-4176 PL-0330-15-4176.1
15-4184 PL-0330-15-4184.1
15-4256 PL-0330-15-4256.1
15-4260 PL-0330-15-4260.1
15-4249 PL-0330-15-4249.1
15-4274 PL-0330-15-4274.1
15-4283 PL-0330-15-4283.1
15-4247 PL-0330-15-4247.1
15-4270 PL-0330-15-4270.1
15-4190 PL-0330-15-4190.1
SPRZEDANY
SPRZEDANY
SPRZEDANY
SPRZEDANY
SPRZEDANY
SPRZEDANY
SPRZEDANY
SPRZEDANY